masterplan DOMO te Zele

​Na analyse van de bestaande gebouwen op de site, werd onderzocht welke gebouwen best te behouden en welke te vervangen.

Door een doordachte inplanting van de nieuwe gebouwen en het selecteren van een mooie historische loods in het midden van het terrein als centrumgebouw voor de site, werd het mogelijk de verschillende verkeersstromen van elkaar te scheiden, zodat de site niet enkel veiliger, maar ook leefbaarder wordt.