Herbestemming Sint-Albertussite te Muizen

De Sint-Albertus kerk in Muizen is al een tijd buiten gebruik gesteld. Opfriswerken én een nieuwe bestemming dringen zich op. Het bijhorende parochiecentrum is in nog slechtere staat, maar wordt wél nog druk gebruikt door de omliggende wijk. Ook de pastoriewoning met prachtige tuin ligt er verlaten bij.

Het stadsbestuur van Mechelen vroeg ons bijgevolg via verschillende masterplanscenario’s te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om de site te herstructureren, waarbij de kerk een nieuwe functie krijgt en de rest van de site residentieel ontwikkeld wordt. Na consultatie van de verschillende betrokken partijen (stad, Kerkfabriek, VPW en verenigingen) en de opmaak van een behoefteanalyse, analyseerden we het gemeentelijk weefsel, de toekomstige ontwikkelingen en de site zelf.

Er bleek een maatschappelijk draagvlak te zijn voor een nieuw wijkcentrum met multifunctionele zaal en cafetaria. Bovendien heeft de wijk nood aan een nieuw ‘kloppend’ hart, een plek waar alle lokale initiatieven meer aan de oppervlakte kunnen komen. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing waarbij we de geslotenheid van de site doorbreken, de grote buitenruimte zoveel mogelijk ter beschikking kunnen stellen aan de gemeenschap en de kerk haar uitstraling terugkrijgt.

De kerk zal gebruikt worden als zaal voor de verenigingen. Een aanbouw loodrecht op de as van de kerk voorziet in een grote bijkomende ruimte voor een buurtcafé en sanitair voor de zaal. Aan de straatranden van het terrein worden tegen de bestaande huizenrijen nieuwe woningen ingeplant. In tweede fase wordt een dieperliggend woonblok voorzien.

Het voorplein aan de kerk blijft bewaard, zodat dit gebruikt kan worden voor openluchtactiviteiten in de wijk. Het plein wordt echter opnieuw opgeladen door zicht op/in en verbinding met het nieuwe wijkcentrum en de eraan gekoppelde groene buitenruimte. De kerk wordt omzoomd door een groene, doorwaadbare publieke ruimte die aantakt op het straatweefsel en opent zich meer naar deze buitenruimte. Deze publieke ruimte kan zowel door voorbijgangers, als buitenruimte van de kerk en het cafetaria en als speelzone voor kinderen van bewoners en buren gebruikt worden.